Monday, December 27, 2010

Keluarga yang baik

everyday is different.

"Islam sangat menganjurkan agar para pemeluknya membentuk kumpulan-kumpulan bernuansa kekeluargaan (usrah) dengan tujuan mengerahkan mereka untuk mencapai tingkat keteladanan, mengokohkan persatuan, dan mengangkat konsep persaudaraan di antara mereka dari tataran kata-kata dan teori menuju kerja dan operasional yang konkrit. Oleh kerananya, bersungguh-sungguhlah engkau wahai saudaramu untuk menjadi batu-bata yang baik dalam bangunan Islam ini"


- Imam Hassan al-Banna
Jadi, sama-samalah kita menjadi batu-bata Islam yang terbaik kerana kita adalah ummah yang terbaik. Gunakan kelebihan kita pada jalanNya, nescaya kita tak akan rugi. Berjual belilah dengan Allah dengan bersungguh-sungguh demi meraih cintaNya. "Jual"lah harta anda, tenaga anda, fikiran anda, diri anda, keringat anda dan segala yang anda ada untuk kebaikan agamaNya. anda takkan disia-siakan...


Fikirkanlah... 


wallahu a'lam... :)

No comments: