Sunday, March 6, 2011

MD 2011

Kita bertemu dan berpisah kerana Allah...
dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfaqkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.
QS Al-Anfal: 63

Kenangan Mukhayyam Dakhili 2011
Bandar Damansara, Kuantan, Pahang
5 - 6 Mac 2011

No comments: